دلفیرسی، مشاور علمی دولت فرانسه: سازمان ملی مشاوره معتقد است که در حال حاضر روزانه 100 هزار مبتلای جدید در فرانسه به آمار کووید 19 اضافه می شود.

در اینجا بنویسید...

نتایج سیگنال های کانال طلا