بوندس بانک آلمان: بهبودی اقتصادی آلمان در فصل چهارم با سرعت کُندتری در حال ادامه یافتن است.

 بوندس بانک آلمان: 

بهبودی اقتصادی آلمان در فصل چهارم با سرعت کُندتری در حال ادامه یافتن است.

بازار املاک علی رغم تجدید حیات ویروس به خوبی شرایط خود را حفظ کرده است.

شاخص فضای کسب و کار IFO آلمان در ارزیابی ماه اکتبر که انتظار می رفت عدد ۹۳ باشد به عدد ۹۲.۷ رسید.