تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
سخنگوی دولت انگلستان: کارهای زیادی جهت از بین بردن شکافها با اتحادیه اروپا در بیشتر نواحی دشوار مذاکره وجود دارند.

 سخنگوی دولت انگلستان:

کارهای زیادی جهت از بین بردن شکافها با اتحادیه اروپا در بیشتر نواحی دشوار مذاکره وجود دارند.

زمان بسیار اندک است.

موجب دلگرمی است که اکنون طرفین بر مبنای متن حقوقی در حال مذاکره هستند.بوندس بانک آلمان: بهبودی اقتصادی آلمان در فصل چهارم با سرعت کُندتری در حال ادامه یافتن است.