مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو: شماری از نواحی در برنامه پیشنهادی نانسی پلوسی وجود دارند که دونالد ترامپ نمی تواند آن را بپذیرد.

 مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو:

شماری از نواحی در برنامه پیشنهادی نانسی پلوسی وجود دارند که دونالد ترامپ نمی تواند آن را بپذیرد.

گفتگوهای محرکها امروز ادامه می یابند.

به گفته پولیتیکو امشب ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران منوچن و پلوسی در مورد بسته کمکی گفتگو خواهند کرد.شاخص فروش خانه های نو ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۱.۰۲۵ میلیون بوده است کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۹۵۹K رسید.