شاخص سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۵٪ بوده به عدد ۱.۹٪ رسید.

 شاخص سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۵٪ بوده به عدد ۱.۹٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۵٪ بوده است.


خالص این شاخص نیز که انتظارات برای آن عدد ۰.۳٪ بود به عدد ۰.۸٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۹٪ بوده است.سخنگوی کاخ سفیدFarah در مصاحبه با فاکس می گوید کاخ سفید مطمئن است که می تواند طی چند هفته آتی توافقی بر سر محرک‌های اقتصادی را تضمین کند.