تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی می گوید انتظار می رود درآمدزایی صنعت در سال آینده در مقایسه با رقم ۸۳۸ میلیارد دلار سال قبل ۴۶ درصد کاهش داشته باشد.

 انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی می گوید انتظار می رود درآمدزایی صنعت در سال آینده در مقایسه با رقم ۸۳۸ میلیارد دلار سال قبل ۴۶ درصد کاهش داشته باشد.

همچنین پیش بینی می کند میزان ترافیک کل سال جاری ۶۶% نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند به طوری که تقاضای ماه دسامبر ۶۸ درصد کاهش یابد.مدیرعامل شرکتPfizer می گوید به طور محتاطانه خوشبین است که واکسن کووید۱۹ جواب خواهد داد.