تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
به گزارش رویترز و به نقل از برخی منابع اتحادیه اروپا هشدار می دهد که واکسن کووید۱۹ به مقدار کافی برای کل جمعیت این ناحیه تا انتهای سال ۲۰۲۱ وجود نخواهد داشت.

در اینجا بنویسید...

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی می گوید انتظار می رود درآمدزایی صنعت در سال آینده در مقایسه با رقم ۸۳۸ میلیارد دلار سال قبل ۴۶ درصد کاهش داشته باشد.