بنا به گزارش موسسه رابرت کخ آلمان ۱۴۹۶۴ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس در این کشور ثبت شده است.

 بنا به گزارش موسسه رابرت کخ آلمان ۱۴۹۶۴ مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس در این کشور ثبت شده است.


با توجه به افزایش روزانه و نگران کننده مبتلایان به کووید۱۹ در این کشور گفته می شود صدراعظم آلمان آنگلا مرکل پیشنهاد کرده است که بارها و رستورانها به مدت یک ماه تعطیل شوند اما خواستار باز ماندن مدارس و فروشگاهها می باشد.
به گزارش رویترز و به نقل از برخی منابع اتحادیه اروپا هشدار می دهد که واکسن کووید۱۹ به مقدار کافی برای کل جمعیت این ناحیه تا انتهای سال ۲۰۲۱ وجود نخواهد داشت.