گفته می شود آنگلا مرکل صدراعظم آلمان جهت تعطیلی یک ماهه جزیی در این کشور با رهبران این کشور به توافق رسیده است.

در اینجا بنویسید...

گفته می شود مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و انگلستان این هفته در ارتباط با حل برخی اختلافات بزرگ در مذاکرات برگزیت پیشرفت داشته اند.