رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون: به اقدامات جدیدی جهت مقابله با کووید۱۹ نیاز داریم.

 رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون:

به اقدامات جدیدی جهت مقابله با کووید۱۹ نیاز داریم.

حرکت ویروس سریع تر از آن چیزی بود که انتظار داشتیم.

موجود دوم ویروس احتمالاً از موج اول آن بدتر باشد.

تمامی نواحی فرانسه در حال حاضر در سطح هشدار بالا قرار دارند.


ماکرون همچنین اقدامات تعطیلی جدید را تائید کرد که از روز جمعه آغاز خواهند شد.

مدارس باز خواهند ماند.

بارها و رستورانها بسته خواهند شد.  

نظرات رئیس بانک مرکزی کانادا تیف مکلم: زمان خواهد برد تا اقتصاد بتوانند بهبودی کاملی از سطوح هم گیری داشته باشد.