شاخص تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در ارزیابی فصل سوم ، که انتظارات برای آن عدد ۳۱٪ بوده است به عدد۳۳.۱٪ رسید.

 شاخص تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در ارزیابی فصل سوم ، که انتظارات برای آن عدد ۳۱٪ بوده است به عدد۳۳.۱٪  رسید.


دوره گذشته عدد ۳۱.۴٪- بوده است.


شاخص مدعیان هفتگی بیمه‌بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۲۳ اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد۷۷۵K بوده به عدد  ۷۵۱Kرسید.


دوره گذشته عدد۷۸۷K بوده است.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان می گوید: بخش ظرفیت بخش مراقبت ویژه این کشور طی چند هفته آتی تکمیل خواهد شد.