سازمان تجارت جهانی می گوید تعرفه های اعمالی ایالات متحده بر چین ناقض قوانین تجاری می باشد.

 

دونالد ترامپ در فاکس نیوز: به دولت جهت ساخت سریعتر واکسن برای مقاصد سیاسی فشار نمی آورم. ایالات متحده طی چند هفته واکسن کووید۱۹ را خواهد داشت.