تولید ناخالص داخلی آلمان در ارزیابی فصل سوم با غلبه بر انتظارات به عدد ۸.۲ ٪ رسید.

 تولید ناخالص داخلی آلمان در ارزیابی فصل سوم با غلبه بر انتظارات به عدد ۸.۲ ٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۹.۷٪- بوده است.


وزیر دارایی آلمان اولاف شولز می گوید:

در حال حاضر امسال نسبت به چیزی که در فصل بهار انتظار آن را داشتیم عملکرد بهتری داریم.

هر کاری خواهیم کرد تا بتوانیم پویایی شیوع را بشکنیم و از زندگی ها و اقتصاد حفاظت کنیم.عضو بانک مرکزی اروپا هولزمن در مصاحبه با بلومبرگ: درست است که فرض شود رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد سیگنالی مبنی بر محرکهای بیشتر ارائه کرده است.