وزیر اقتصاد ایتالیا می گوید: دولت در صورت لزوم آمادگی دارد تا اقدامات محرک اقتصادی را افزایش دهد.

 وزیر اقتصاد ایتالیا می گوید:

 دولت در صورت لزوم آمادگی دارد تا اقدامات محرک اقتصادی را افزایش دهد.

رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ ممکن است ضعیف تر از ۶٪ پیش بینی ها باشد اما رشد تنها به تعویق می افتد.به گزارش برخی منابع رگولاتور مواد دارویی انگلستان بررسی‌های واکسن کمپانی فایزر و آسترازنکا را شدت بخشیده است.