سناتور مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده می گوید درصورتی که جمهوریخواهان بتوانند سنا را حفظ کنند امکان وقوع یک بسته محرک اقتصادی دیگر وجود دارد.

در اینجا بنویسید...

شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا در ارزیابی ماهیانه آگوست که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۹٪ بود به ۱.۲٪عدد رسید.