خروجی نفت اوپک در ماه اکتبر با افزایش ۲۱۰ هزار بشکه در روز به ۲۴.۵۹ میلیون بشکه رسید که بیشتر عرضه مربوط لیبی و عراق می شود.

در اینجا بنویسید...

سناتور مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده می گوید درصورتی که جمهوریخواهان بتوانند سنا را حفظ کنند امکان وقوع یک بسته محرک اقتصادی دیگر وجود دارد.