وزیر تجاری انگلستان تراس در مورد توافق تجاری با ایالات متحده گفت: پنجمین دور از مذاکرات توافق تجاری بین ایالات متحده و انگلستان تکمیل شد.

 وزیر تجاری انگلستان تراس در مورد توافق تجاری با ایالات متحده گفت: 

پنجمین دور از مذاکرات توافق تجاری بین ایالات متحده و انگلستان تکمیل شد.

ما اعتقاد داریم که در موقعیت خوبی قرار داریم و پس از انتخابات ایالات متحده رو به جلو حرکت کنیم.شاخص بخش تولیدیPMI آلمان در ارزیابی نهایی ماه اکتبر با اصلاح صعودی به عدد ۵۸.۲ رسید.