صدراعظم آلمان آنجلا مرکل: می دانیم که برخی معیارهای محدودسازی کرونا ویروس سختگیرانه است.
عده ای در مورد محدودیت های ناشی از کرونا ویروس تردید دارند و نسبت به آن بدبین هستند. ضوابطی که طبق آن تماس مردم با یکدیگر کم شده که موفقیت آمیز بوده است احتمالا تا سراسر فصل زمستان ادامه داشته باشد. با روشنایی مورد انتظار در پایان بحران کووید 19 خیلی فاصله داریم. چشم انداز مثبتی برای تائید واکسن کووید۱۹ طی ماه های آتی داریم.

صدراعظم آلمان آنجلا مرکل: 

می دانیم که برخی معیارهای محدودسازی کرونا ویروس سختگیرانه است. 

عده ای در مورد محدودیت های ناشی از کرونا ویروس تردید دارند و نسبت به آن بدبین هستند. 

ضوابطی که طبق آن تماس مردم با یکدیگر کم شده که موفقیت آمیز بوده است احتمالا تا سراسر فصل زمستان ادامه داشته باشد.

با روشنایی مورد انتظار در پایان بحران کووید 19 خیلی فاصله داریم.

چشم انداز مثبتی برای تائید واکسن کووید۱۹ طی ماه های آتی داریم.گفته می شود روسیه در نظر دارد تا گزینه محدود سازی کاهش خروجی اوپک پلاس را تا فصل اول ۲۰۲۱ به تعویق بیندازد.