در نشست معاملاتی اروپا و پیش از بازگشایی بورس نقدینگی و در آستانه شروع انتخابات ایالات متحده سنتیمنت بازار با احتیاط مثبت است.

 در نشست معاملاتی اروپا و پیش از بازگشایی بورس نقدینگی و در آستانه شروع انتخابات ایالات متحده سنتیمنت بازار با احتیاط مثبت است.

فیوچرز شاخص های اصلی سهام ایالات متحده به همراه شاخصDAX آلمان در قلمرو سبز قرار دارند.


بسیاری از موسسات مالی بر این باور هستند که پیروزی قاطع دموکراتها به معنای بهبود سنتیمنت،صعود شاخص های سهام بویژه برای اروپا و تضعیف دلار خواهد بود اما اگر جمهوری‌خواهان برنده انتخابات باشند انتظار تقویت دلار و نزول شاخص های سهام را دارند و درصورتیکه کار انتخابات به دیوان عالی کشانده شود و با افزایش شرایط نامطمئن انتظار نزول سنگین شاخص های سهام ایالات متحده وجود دارد.بخش تولیدی شاخص مدیران خرید موسسه مدیریت عرضه یا همانISM ایالات متحده در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۵.۶ بوده است به عدد ۵۹.۳ رسید.