نزول فیوچرز شاخص های سهام ایالات متحده به دلیل شرایط نامطمئن.

در اینجا بنویسید...

ترامپ: در نظر دارم تا به دیوان عالی بروم می خواهم تمامی رای ها متوقف شود.