فرماندار پنسیلوانیا می گوید این ایالت هنوز بیش از یک میلیون برگ رای جهت شمارش دارد.

در اینجا بنویسید...

نزول فیوچرز شاخص های سهام ایالات متحده به دلیل شرایط نامطمئن.