با شمارش تخمینی ۷۹٪ آرا در میشیگان: ترامپ ۵۲٪ بایدن ۴۷٪

 با شمارش تخمینی ۷۹٪ آرا در میشیگان:

ترامپ ۵۲٪

بایدن ۴۷٪


اکنون سرنوشت ویسکانسین، نوادا و جورجیا به نظر می رسد با اهمیت تر باشد.

گفته می شود ایالت نوادا به ادامه شمارش آرا تا ساعت ۲۰:۳۰ روز پنجشنبه به وقت تهران ادامه نخواهد داد.

بازار های شرط بندی بریتانیایی اکنون شانس بایدن را بیشتر می دانند.