در حالیکه جو بایدن در ایالت های میشیگان و ویسکانسین پیشتاز به نظر می رسد. مدیر کمپین ترامپ می گوید از مسیر خود اطمینان داریم.

 در حالیکه جو بایدن در ایالت های میشیگان و ویسکانسین پیشتاز به نظر می رسد.

مدیر کمپین ترامپ می گوید از مسیر خود اطمینان داریم.

ترامپ برنده می شود اگر که رای قانونی شمارش شوند.

ترامپ در توئیت خود:

 شب گذشته در بسیاری از ایالتهای های مهم تقریبا با اطمینان عمل می کردم تقریباً در تمامی موارد دموکرات‌ها اداره و کنترل می شدند.

سپس با شمارش برگه های رای غافلگیر کننده برتری ها یکی یکی جادویی ناپدید شدند. بسیار عجیب به نظر می رسد.

مدیر کمپین جو بایدن می گوید بایدن در مسیر پیروزی انتخابات است.

شاخص تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی یا همانADP ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای آن عدد۶۵۰K بوده است به عدد۳۶۵K رسید.