تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
به گزارش مرکز تحقیقاتی ادیسون و با شمارش ۹۵٪ آرا در ایالت جورجیا: ترامپ ۴۹.۶٪ بایدن ۴۹.۱٪

 به گزارش مرکز تحقیقاتی ادیسون و با شمارش ۹۵٪ آرا در ایالت جورجیا:

ترامپ ۴۹.۶٪

بایدن ۴۹.۱٪


با توجه به روند انتخابات به احتمال فراوان با فرض احتمالی ترامپ در پنسیلوانیا ایالت نوادا تعیین کننده خواهد بود.بانک مرکزی انگلستان سیاست های تسهیلی کمی خود را تقریبا طبق آنچه انتظار می رفت افزایش داد و این در حالیست که گفته می شود اقدامات تعطیلی جدید اثرات کووید۱۹ تولید ناخالص داخلی این کشور یا همانGDP را به قلمرو منفی سوق دهد.