کنفرانس خبری احتمالی کمپین ترامپ در فیلادلفیا حوالی ساعت ۱۸:۴۵ به وقت تهران

در اینجا بنویسید...

زنگ خطر برای ترامپ در پنسیلوانیا نیز به صدا درآمد