تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
دونالد ترامپ باز هم در توئیتی دیگر: جلوی تقلب را بگیرید!

در اینجا بنویسید...

بر اساس آمار وب سایت نوادا و با شمارش حدود ۸۷٪ آرا جو بایدن بطور جزئی در این ایالت از ترامپ پیشی گرفته است. بایدن۴۹.۵٪ ترامپ ۴۸.۵٪