بایدن در جورجیا جلو‌ افتاد

  بایدن در جورجیا جلو‌ افتاد.

جو بایدن با اختلاف ۹۱۷ رای در ایالت جورجیا پیش افتاد.

بایدن ۴۹.۳۹٪(۲۴۴۹۳۷۱)

ترامپ ۴۹.۳۷٪(۲۴۴۸۴۵۴)

بر طبق به روز رسانی جدیدDecision Desk برتری ترامپ در ایالت جورجیا باز هم کاهش پیدا کرد و به تنها ۴۶۳ رای رسید.ترامپ ۴۹.۳۹٪ (۲۴۴۸۲۳۲)بایدن ۴۹.۳۸٪ (۲۴۴۷۷۶۹)