وزیر دادگستری انگلستان رابرت باکلند می گوید: گفتگو با مخالفان پارلمانی لایحه در جریان است. خواستار به تصویب رساندن این لایحه هستیم.

 

شاخص هزینه مصرف کننده انگلستان در ارزیابی ماهیانه آگوست که انتظارات برای آن عدد ۰.۶٪- بود به عدد ۰.۴٪- رسید