به گزارش فاکس نیوز و به نقل از منابع نزدیک ترامپ پس از مشورت با مشاورین خود آماده قبول شکست می شود.

در اینجا بنویسید...

وبسایتDecision Desk زودتر از سایرین بایدن را برنده انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ ایالات متحده می داند.