بیانیه کمپین دونالد ترامپ...

 بیانیه کمپین دونالد ترامپ...


به گزارش فاکس نیوز و به نقل از منابع نزدیک ترامپ پس از مشورت با مشاورین خود آماده قبول شکست می شود.