وزیر امور داخلی ایالت جورجیا گفت آرای این ایالت به دلیل اختلاف جزئی بین رای های دو کاندیدا مجدداً شمرده می شود.

در اینجا بنویسید...

به نقل از واشینگتن پست:ترامپ ممکن است امروز وزیر دفاع دولت خود مارک اسپر و رئیسCIA جینا هاسپل را اخراج کند!