رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل: علائم بهبودی اقتصاد ایالات متحده باید اندازه بسته محرک اقتصادی را تعدیل و کوچکتر کند.

در اینجا بنویسید...

وزیر امور داخلی ایالت جورجیا گفت آرای این ایالت به دلیل اختلاف جزئی بین رای های دو کاندیدا مجدداً شمرده می شود.