به گزارش رویترز اتحادیه اروپا احتمالاً هفته آینده تعرفه ۴ میلیارد دلاری بر روی واردات محصولات آمریکایی اعمال کند.

 به گزارش رویترز اتحادیه اروپا احتمالاً هفته آینده تعرفه ۴ میلیارد دلاری بر روی واردات محصولات آمریکایی اعمال کند.

این اقدام پس از رای سازمان تجارت جهانی به نفع اتحادیه اروپا در موضوع سوبسید های شرکت های هواپیمایی صورت می گیرد.


سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده نانسی پلوسی: برخی کرسی ها را از دست دادیم اما نبرد مرگ و زندگی را پیروز شده ایم.