موسسه تحقیقاتی ادیسون : برتری بایدن به ترامپ در پنسیلوانیا به ۱۲۳۹۰ رای رسید.

 موسسه تحقیقاتی ادیسون :

برتری بایدن به ترامپ در پنسیلوانیا به ۱۲۳۹۰ رای رسید.

بایدن ۴۹.۶٪

ترامپ ۴۹.۳٪

شهردار فیلادلفیا می گوید بر اساس ارقامی که مشاهده کرده ایم فکر می کنیم بایدن پیروز پنسیلوانیا خواهد بود.

منابع مرتبط با کمپین جو بایدن می گویند انتظار می رود امشب به وقت محلی وی خطاب به مردم آمریکا صحبت کند.