به روز رسانی جدید از تحولات برکسیت:

 به روز رسانی جدید از تحولات برکسیت:


به گزارشی از پولیتیکو و به نقل از یک مقام رسمی دولت انگلستان:
متاسفانه به آن اندازه که امیدواری وجود داشت در طول مذاکرات شدت یافته پیشرفت حاصل نشده است.
نیاز داریم تا اتحادیه اروپا واقع بینانه تر باشد.


پولیتیکو همچنین می گوید گروه هماهنگی پارلمان اروپا قصد دارد اواخر این هفته در ارتباط با یک جدول زمانی ممکن جدید که نیاز به راه حل خلاقانه در آن وجود دارد نشست برگزار کند.

وزیر محیط زیست انگلستان نیز تاکید کرده است که این کشور از یک رویکرد منطقی در ارتباط با موضوعات مهم از جمله شیلات استقبال می کند.


دونالد ترامپ: ما چالش های حقوقی مرتبط با انتخابات را دنبال خواهیم کرد.