موسسه گلدمن ساکس با روی کار آمدن دولت جو بایدن پیش بینی می کند نرخ برابری دلار ین طی ۱۲ ماه آتی به عدد ۱۰۰ برسد ( در حال حاضر در حوالی نرخ ۱۰۳.۶ معامله می شود)

 موسسه گلدمن ساکس با روی کار آمدن دولت جو بایدن پیش بینی می کند نرخ برابری دلار ین طی ۱۲ ماه آتی به عدد ۱۰۰ برسد ( در حال حاضر در حوالی نرخ ۱۰۳.۶ معامله می شود)


همچنین انتظار دارد تقویت یورو در برابر دلار طی ۱۲ ماه آتی به عدد ۱.۲۵ دلار برسد.( در حال حاضر حوالی ۱.۱۸۹ دلار معامله می شود)به روز رسانی جدید از تحولات برکسیت: