وزیر انرژی امارات متحده عربی: ما توانایی بهبود توافق اوپک پلاس را در صورت موافقت کشورهای دیگر داریم.

 وزیر انرژی امارات متحده عربی: 

ما توانایی بهبود توافق اوپک پلاس را در صورت موافقت کشورهای دیگر داریم.


دقایقی پیش وزیر انرژی سعودی نیز اظهار نظر مشابهی داشته است.

همچنین گفته بود که بازار نفت همچنان علی رغم بازگشت تولیدات لیبی و اقدامات تعطیلی جدید با ثبات است.به گزارش AFP اتحادیه اروپا می گوید به دلیل کمک های غیر قانونی دولتی به شرکت بوئینگ، پروسه ۴ میلیارد دلار تعرفه علیه ایالات متحده را پیش می برد.