میشل بارنیه، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در ارتباط با توافق برگزیت: از این که به لندن باز می گردیم خوشحال هستیم و به تلاش خود جهت دست یافتن به توافق و شراکت آتی اتحادیه اروپا و انگلستان ادامه خواهیم داد.

در اینجا بنویسید...

وزیر انرژی امارات متحده عربی: ما توانایی بهبود توافق اوپک پلاس را در صورت موافقت کشورهای دیگر داریم.