کمپانی فایزر می گوید فاز سوم آزمایشات واکسن کووید۱۹ در طول هفته سوم نوامبر می تواند مجهز به داده های ایمنی باشد و واکسن کمپانی های فایزر، بیونتک در مقابله با کووید۱۹ بیش از ۹۰٪ موثر است.

در اینجا بنویسید...

میشل بارنیه، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در ارتباط با توافق برگزیت: از این که به لندن باز می گردیم خوشحال هستیم و به تلاش خود جهت دست یافتن به توافق و شراکت آتی اتحادیه اروپا و انگلستان ادامه خواهیم داد.