نزول ۲٪ اونس طلای جهانی در واکنش به خبر بیرون آمدن احتمالی و به موقع واکسن موثر کووید۱۹.

 نزول ۲٪ اونس طلای جهانی در واکنش به خبر بیرون آمدن احتمالی و به موقع واکسن موثر کووید۱۹.

چرا که احتمال سناریو باز آوری تورم با بیرون آمدن واکسن نیز افزایش می یابد.وزیر بهداشت آلمان اشپان: شاهد فلت شدن پویایی عفونی کووید ۱۹ هستیم، ولی باید منتظر علائم بیشتر بمانیم.