کمیسر سابق سازمان غذا و داروی ایالات متحده گوتلیب می گوید که افراد در معرض ریسک می توانند از اواخر ماه ژانویه یا اوایل فوریه شروع به دریافت واکسن کووید۱۹ فایزر کنند پیش از آنکه واکسن به طور عمده در فصل دوم سال ۲۰۲۱ در دسترس باشد.

در اینجا بنویسید...

آیا فدرال رزرو با بیرون آمدن واکسن کارهای کمتری جهت انجام دارد؟ قیمت اونس طلای جهانی در حال حاضر چنین می گوید!