جو بایدن: هنوز ماه ها با در دسترس قرار گرفتن عمده واکسن فاصله داریم.

  جو بایدن:

آمریکا هنوز زمستان سختی در پیش خواهد داشت و چندین ماه لازم است تا واکسن به طور عمده در دسترس همگان قرار گیرد.

گروه کار مقابله با کووید۱۹ طرحی را جهت اقدام ارائه خواهند کرد.

روند تایید واکسن باید توسط علم هدایت شود تا عموم مردم بتوانند از ایمن و موثر بودن آن اطمینان حاصل کنند.

 کمیسر سابق سازمان غذا و داروی ایالات متحده گوتلیب می گوید که افراد در معرض ریسک می توانند از اواخر ماه ژانویه یا اوایل فوریه شروع به دریافت واکسن کووید۱۹ فایزر کنند پیش از آنکه واکسن به طور عمده در فصل دوم سال ۲۰۲۱ در دسترس باشد.