برخی نظرات نخست وزیر جدید ژاپن سوگا: با سیاست های شینزو آبه ادامه خواهیم داد.

 برخی نظرات نخست وزیر جدید ژاپن سوگا:

با سیاست های شینزو آبه ادامه خواهیم داد.

بزرگترین چالش ما کروناویروس است.

از اشتغال حمایت خواهیم کرد.

واکسن را برای همگان تامین خواهیم کرد.رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فُن در لِین: نسبت به توافقنامه خروج با انگلستان عقب نشینی نخواهد شد.