رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول: بهبودی اقتصاد سریعتر از انتظارات بوده است اما کند شده است و مسیر آن ناهموار است.

 رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول:

بهبودی اقتصاد سریعتر از انتظارات بوده است اما کند شده است و مسیر آن ناهموار است.

واکسن خبر خوبی برای میان مدت است.

ارزیابی نتایج اخبار واکسن برای اقتصاد خیلی زود است.

چند ماه بعدی چالش زا هستند.

گفته می شود دولت دونالد ترامپ از مذاکرات مربوط به محرک ها عقب نشینی می کند.