پاول می گوید کنگره و فدرال رزرو احتمالاً باید کارهای بیشتری انجام دهند.

 پاول می گوید:

 کنگره و فدرال رزرو احتمالاً باید کارهای بیشتری انجام دهند.

ما سناریوی نزولی که نگران آن بودیم را تجربه نکردیم.مسیر رو به جلو چالش زا خواهد بود.

رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول: بهبودی اقتصاد سریعتر از انتظارات بوده است اما کند شده است و مسیر آن ناهموار است.