سخنگوی دولت انگلستان در آخرین به روز رسانی از مذاکرات تجاری برکسیت می گوید: اختلافات در ارتباط با زمینه برابری و شیلات همچنان پابرجا هستند.

 سخنگوی دولت انگلستان در آخرین به روز رسانی از مذاکرات تجاری برکسیت می گوید:

اختلافات در ارتباط با زمینه برابری و شیلات همچنان پابرجا هستند.

گفتگوها آخر هفته متوقف می شوند و از هفته آینده در بروکسل از سر گرفته خواهند شد.عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو و در عین حال رئیس فدرال رزرو نیویورک ویلیامز می گوید: اقتصاد بهتر از انتظارات بوده است.