وزیر دارایی فرانسه لمایر معتقد است که مصالحه بر سر موضوع تحریم های مرتبط با ایرباس و بوئینگ طی چند هفته آتی می تواند حاصل شود.

در اینجا بنویسید...

آیا اقدامات تعطیلی دیگری در ایالات متحده در راه است؟