با اعلام رسانه ای پیروزی بایدن در ایالت جورجیا و پیروزی ترامپ در کارولینای شمالی آرای نهایی الکترال حاکی از ۳۰۶ رای برای جو بایدن و ۲۳۲ رای برای ترامپ دارد.

در اینجا بنویسید...

وزیر دارایی فرانسه لمایر معتقد است که مصالحه بر سر موضوع تحریم های مرتبط با ایرباس و بوئینگ طی چند هفته آتی می تواند حاصل شود.