وزیر بهداشت انگلستان هنکوک در خصوص واکسن کمپانی فایزر می گوید: همکاری بسیار نزدیکی با کمپانی فایزر داریم و در اول دسامبر جهت عرضه آن آماده خواهیم

 وزیر بهداشت انگلستان هنکوک در خصوص واکسن کمپانی فایزر می گوید:

همکاری بسیار نزدیکی با کمپانی فایزر داریم و در اول دسامبر جهت عرضه آن آماده خواهیم بود.

اول دسامبر زودترین تاریخی است که می توانیم واکسن را ببینیم.با اعلام رسانه ای پیروزی بایدن در ایالت جورجیا و پیروزی ترامپ در کارولینای شمالی آرای نهایی الکترال حاکی از ۳۰۶ رای برای جو بایدن و ۲۳۲ رای برای ترامپ دارد.