شرکت داروسازی مدرنا ماند گاری بیشتری را برای واکسن کاندیدای خود در دمای منجمد اعلام کرده است.

 شرکت داروسازی مدرنا ماند گاری بیشتری را برای واکسن کاندیدای خود در دمای منجمد اعلام کرده است.

واکسن کاندید شده انتظار می رود در دمای استاندار به مدت ۳۰ روز پایدار بماند.

شرایط حمل و نقل و نگهداری طولانی مدت در دمای استاندارد فریزر دارد یعنی ۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۶ ماه

میزان کارآیی مشخص نیست اما می تواند در دمای بالاتر از واکسن فایزر وBioNTech ذخیره شود.

در آنالیز ها از اثربخشی ۹۴.۵٪ گفته می شود.


رئیس بانک مرکزی استرالیا فیلیپLowe: ما در مسیر بهبودی اقتصادی هستیم و اکنون زمان مناسبی جهت افزایش نرخ های بهره نیست.